Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Юридикалык жардам кызматы

Вакансиялар

Жетектөөчү адис

Кочкор району, Нарын облуду
Вакансияны кароо

Жетектөөчү адис

Чаткалский р-н, Джалал-Абадской область
Вакансияны кароо

Жетектөөчү адис

Аксыйский р-н, Джалал-Абадская область
Вакансияны кароо

Башкы адис

Таш-Комур, Кара-Кол, Кок-Жангак, Токтогульский р-н, Джалал-Абадская область
Вакансияны кароо

Жетектөөчү адис

Манасский р-н, Таласская область
Вакансияны кароо

Квалификациялык юридикалык жардам секторунун башкы адиси

Вакансияны кароо

Медиа жана калкты колдоо секторунун башкы адиси

Вакансияны кароо

Медиа жана коомдук колдоо секторунун башчысы

Вакансияны кароо